Casio FX-991 EX

 28.70

Beschrijving

Algemeen

Algebraïsche invoerlogica: Natural V.P.A.M.

Weergave mantisse – exponent: 10+2

QR Code-functie¹

Tabelberekening

Emulator-software

Voeding: Zonne+Batterij, type batterij: 1 x LR-44

Grootte (H x B x D mm): 11,1 x 77 x 165,5, Gewicht: 90 g

Geheugen/Memory

Herhaalfunctie

Variabelengeheugen: 9

Aantal programma’s die kunnen worden opgeslagen: Calc / Solv knop

Elementaire wiskunde

Functies: 552

wetenschappelijke constanten: 47

Eenheidomrekeningen: 40

Klembord: 24

Breukberekening

Hoekmetingen DEG/RAD/GRAD

Omrekeningen. >DEG/>RAD/>GRAD

Coördinatenomrekening Pol ÷ Rec

Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1

Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1

Exponent, log, In, 10x, ex

Wiskundige functies ?, x2, x-1, 1/x, x!, ?, xy, ?, x1/y

Berekeningen met basis n (hexadecimaal/decimaal/binair/octaal)

Logische operatoren (AND/Or..)

Berekeningen in sexagesimaalsysteem

Procentberekening

Ontbinden in priemfactoren

technische notatie ENG/ENG

Berekening met technische symbolen

Berekening van complexe getallen

Toevalsgetallengenerator

Gehele toevalsgetallen

Berekeningen voor basis-n

Waardetabel

Statistiek

Som van ?x, ?x2

Som van ?x, ?y, ?x2, ?y2, ?xy

Standaardafwijkingen v. gegroepeerde en niet-gegroepeerde waarden

Verdelingsfuncties (normale verdeling en inverse normale verdeling, binominale verdeling, Poissonverdeling)

Regressieanalyse

Permutatie (nPr), combinatoriek (nCr)

Matrixberekening/vectorberekening: 4X4

REF/RREF-functie

Oplossen van vergelijkingen: tot 4 graden

Oplossen van ongelijkheden

Differentiaal- en integraalrekening

Numerieke integraalrekening

Numerieke differentiaalrekening

Shop