Casio FX-82 EX

 17.50

Artikelnummer: 4971850092254 Categorieën: , ,

Beschrijving

Algemeen

Algebraïsche invoerlogica: Natural V.P.A.M.

Aantal tekens/regels: 16/1+10/1

Pictogrammenmenu

Weergave mantisse – exponent: 10+2

Emulator-software

Voeding: Batterij: 1 x LR-03

Grootte (H x B x D mm): 13,8 x 77 x 165,5 Gewicht: 90 g

Geheugen/Memory

Herhaalfunctie

Variabelengeheugen: 9

Elementaire wiskunde

Functies: 274

Klembord: 24

Breukberekening

Hoekmetingen DEG/RAD/GRAD

Omrekeningen. >DEG/>RAD/>GRAD

Coördinatenomrekening Pol ÷ Rec

Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1

Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1

Exponent, log, In, 10x, ex

Wiskundige functies ?, x2, x-1, 1/x, x!, ?, xy, ?, x1/y

Berekeningen in sexagesimaalsysteem

Procentberekening

Ontbinden in priemfactoren

technische notatie ENG/ENG

Toevalsgetallengenerator

Gehele toevalsgetallen

Waardetabel

Statistiek

Som van ?x, ?x2

Som van ?x, ?y, ?x2, ?y2, ?xy

Standaardafwijkingen v. gegroepeerde en niet-gegroepeerde waarden

Regressieanalyse

Permutatie (nPr), combinatoriek (nCr)

Shop