PRIVACY POLICY DELFT ACADEMIC PRESS BV

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je van onze diensten gebruik maakt en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Delft Academic Press BV. Door gebruik te maken van onze website en diensten in de VSSD shop geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Delft Academic Press BV /VSSD shop respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en winkel en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt Delft Academic Press BV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens.

 Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of die van onze provider.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons zendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de webapplicatie Post.nl welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van verzending en zullen niet verder verspreid worden.

Lidmaatschap VSSD

In het geval een VSSD-lidmaatschap wordt afgesloten wordt de informatie met de VSSD gedeeld t.b.v. de ledenadministratie. Je gegevens worden bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Donateur & Alumni VSSD

In het geval je het lidmaatschap omzet naar donateurschap of dat je als alumni in de ledenadministratie vermeld staat wordt de informatie met de VSSD gedeeld. Je gegevens worden bewaard tot verzoek tot verwijdering uit de administratie. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

Steunpunt

Het Steunpunt geeft gratis juridisch advies en informatie over vragen en klachten o.a. over studiefinanciering, huurrecht en onderwijsrecht. Bij de werkzaamheden in het kader van deze dienstverlening en de ondersteuning daarvan legt het Steunpunt persoonsgegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt om de vragen en klachten zo goed mogelijk te beantwoorden. Persoonsgegevens worden niet gedeeld en na afsluiten van de casus verwijderd.

Nieuwsbrief, Orakel en shopnieuws

Wij sturen de nieuwsbrief en Orakel enkel aan onze leden/donateurs en voor elke nieuwe onderwijsperiode het shopnieuws aan de leden met nieuws over de vssdshop.

De gegevens die verstrekt zijn m.b.t. een bestelling in de webshop, met uitzondering van het lidmaatschap van de VSSD, worden hiervoor niet gebruikt.

Uitschrijven nieuwsbrief, Orakel en/of shopnieuws

Als je geen prijs stelt op informatie via deze communicatiemiddelen dan vind je onderaan iedere mailing de link om je af te melden.

Je kan hiervoor ook contact opnemen met het secretariaat van de VSSD.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de webshop goed te laten functioneren. Deze cookies worden niet geanalyseerd.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

SSL-verbinding

vssdshop.nl, delftacademicpress.nl en vssd.nl hebben een gecertificeerde SSL verbinding.

Datalek

Wanneer er een inbreuk plaatsvindt in verband met je persoonsgegevens die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang (een datalek) doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites, winkel en ledenadministratie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met de VSSD shop.

Leeghwaterstraat 42

015-2782050

Deze privacyverklaring is in werking getreden op woensdag 28 maart 2018

Zie ook onze Algemene voorwaarden

Shop